Naar inhoud springen

Gerard Bilders

Van Wikiquote

Veurblaad, Recènte verangeringe, Alle Artiekele, De Kaffee, Zandjbak, Hölp, Willekäörige pazjena, Aanmelle veur Wikiquote, Gebroekersportaol, Spellingshölp


Deze persoon is 'ne Nederlänjer (NLD)

Gerard Bilders
  • Nederlandjs: Het was heerlijk koel; de maan kwam even tevoorschijn, en de rotsen schenen veel groter dan ze werkelijk waren, en ware het mogelijk geweest, dan had men zeker studies bij maneschijn geschilderd, want de lijnen en brede schaduwen waren verrukkelijk, en alles was groots en indrukwekkend schoon. De bergen waren zilverachtig verlicht en kwamen fijn uit tegen het geheimzinnige blauw der lucht, dat blauw bij maanlicht, hetwelk zulk een onbestemde, diepe toon heeft en eigenlijk geen blauw is.
    • Limbörgs: Det waas hieërlik keul; de maon sjeen effekes door enne rotse tuindje väöl grótter es waat die wörkelik wore; en hej 't gekós dan haw me zeker studies bie maonesjien gesjiljerd, went de lienen enne brei sjieëme wore lek doem, en al waas gruuets en indrökmakendj sjoean. De berg wore zilverechtig verleech en kome fijn oet taengen 't geheimzinnig blaw vanne lóch, det blaw bie maonleech, waat zónnen ónbestumdjen, depen toean haet en eigentlik gèh blaw is. (euver 't zwitsers landjsjap)